Bariera świetlna – automatyka przemysłowa w służbie bezpieczeństwa

0 Shares
0
0
0
reklama

Bariera świetlna to zaawansowane urządzenie powszechnie wykorzystywane w automatyce przemysłowej. Pozwala na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Złożona jest z nadajnika, który emituje wiązkę świetlną i odbiornika, który odbiera tę wiązkę. Podstawowym przeznaczeniem barier świetlnych jest wykrywanie obiektów, osób oraz zwierząt przechodzących przez wiązkę świetlną. W przypadku, gdy zostanie ona przerwana, bariera reaguje i uruchamia właściwe procedury bezpieczeństwa. Rozwiązanie to jest powszechnie implementowane na całym świecie, także w wielu polskich firmach.

Bariery świetlne – podstawowe informacje

Bariery stanowią ochronę przed wtargnięciem człowieka w strefę niebezpieczną. W przypadku, gdy człowiek bądź jakiś inny obiekt przetnie choćby jedną jej wiązkę, wysyłany jest sygnał do specjalnego układu sterowania maszyny. Optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające powinny być w takiej formie, żeby na ich pracę nie miały wpływu zakłócenia elektryczne bądź inne źródła światła. Bardzo istotna jest norma EN 61496-2, która określa wymagania dotyczące barier i kurtyn świetlnych.

Okazuje się, że automatyka przemysłowa wykorzystuje bariery świetlne do różnych celów. Jednym z nich jest bezpieczeństwo maszyn. Bariery świetlne nierzadko są stosowane wokół nich. Celem jest zapobieganie dostępowi do niebezpiecznych stref pracy. W przypadku, gdy ktoś lub coś przechodzi przez wiązkę świetlną, bariera świetlna wysyła sygnał do systemu sterowania, który może spowodować zatrzymanie maszyny bądź uruchomienie innych procedur bezpieczeństwa.

Bariera świetlna – przeznaczenie

Zadaniem bariery świetlnej jest też kontrola dostępu do określonych obszarów, na przykład w magazynach lub innych zamkniętych przestrzeniach. W przypadku, gdy obiekt próbuje przekroczyć wiązkę świetlną bez uprawnienia, bariera reaguje poprzez uruchomienie sygnału alarmowego bądź blokowanie dostępu. Warto też wiedzieć o tym, że tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest również w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym na przejściach dla pieszych. W przypadku, gdy wiązka świetlna zostanie przerwana wtedy, kiedy człowiek przechodzi przez przejście, uruchamia się sygnał ostrzegawczy dla kierowcy.

Podsumowanie

Bariery świetlne to bardzo to zaawansowane urządzenie powszechnie stosowane w wielu miejscach. Wykorzystuje nowoczesną technologię, która stale jest aktualizowana i udoskonalana. Tego rodzaju bariery w automatyce przemysłowej odgrywają kluczową rolę. Dzięki nim zapewnia się bezpieczeństwo pracowników oraz skuteczną ochronę mienia. Do tego dolicza się też kwestię optymalizacji procesów przemysłowych. Dzięki barierom świetlnym możliwa jest szybka reakcja oraz detekcja niebezpiecznych sytuacji. W ten sposób minimalizuje się ryzyko wypadków oraz uszkodzeń. Takie rozwiązanie cechuje się elastycznością i łatwością obsługi. Co więcej, bariery świetlne są też niezawodne, przez co stały się nieodłącznym elementem w środowiskach przemysłowych.

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama