wyroby-ze-stali-nierdzewnej

Ceny balustrad i barierek ze stali nierdzewnej

0 Shares
0
0
0
reklama

Rok 2020 przyniósł nam gwałtowny wzrost cen stali nierdzewnej, co było następstwem szeregu obostrzeń spowodowanych wybuchem pandemii koronawirusa. Podwyższenie cen wyrobów ze stali nierdzewnej nie wpłynęło jednak na zapotrzebowanie konsumentów na balustrady i barierki z nierdzewki. Z czego wynika wyższa cena stali nierdzewnej i jak długo będziemy musieli się mierzyć z konsekwencjami niestabilnej sytuacji na rynku metalurgicznym?

 

Podaż na stal nierdzewną maleje, a zapotrzebowanie na balustrady ze stali wciąż rośnie 

 

Kryzys wielu rynków światowych jest spowodowany pandemią koronawirusa, która wybuchła w 2020 roku, powodując destabilizację gospodarek światowych. Restrykcje, które objęły wówczas wiele obszarów naszej działalności, dotknęły także firmy zajmujące się przetwórstwem stali i przyczyniły się do zatrzymania produkcji stali nierdzewnej. Wraz z zahamowaniem przetwórstwa stali pojawiły się poważne kłopoty finansowe wielu branż związanych z obrotem stalowych produktów. Widmo konieczności zamknięcia wielu firm działających od lat w branży było zatem bardzo realne. 

 

Kłopoty finansowe i brak bieżących dostaw stali nierdzewnej miały też znaczący wpływ na zatrzymanie zleceń na barierki i balustrady ze stali nierdzewnej. Problemem były też blokady dostaw stali nierdzewiejącej, zwłaszcza do krajów europejskich. Znacząca liczba firm zajmujących się wyrobem stalowych balustrad i schodów wycofała się na wiele miesięcy ze swojej działalności albo znacznie ją ograniczyła, do czego była zmuszona nie tylko brakiem zleceń, ale i obostrzeniami, które uniemożliwiały swobodny przepływ towarów i osób po świecie. 

 

Kiedy w 2021 roku sytuacja epidemiczna ustabilizowała się na tyle, żeby móc zmniejszyć liczbę obostrzeń, rynek przetwórstwa stali ożył po długiej przerwie. Wówczas zapotrzebowanie na balustrady ze stali nierdzewiejącej wzrosło i zaczęło generować dużą liczbę zamówień na stalowe produkty. Niestety, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na schody i barierki ze stali nierdzewnej wzrosło także tempo pracy przedsiębiorstw. Szybko okazało się, że huty stali nie są wydajne na tyle, żeby sprostać oczekiwaniom przetwórców, a zapotrzebowanie na stal nierdzewną jest tak duże, nie dotychczasowe zapasy stali topnieją w bardzo szybkim tempie. Tak nagły przerost popytu nad podażą bardzo szybko wygenerował wyższe ceny produktów ze stali nierdzewnej, których zaczęło brakować na rynku. 

 

Wzrost cen balustrad ze stali nierdzewnej

 

Wybuch epidemii koronawirusa nie tylko skomplikował działanie wielu obszarów naszej codziennej działalności, ale i zachwiał bardzo mocno wieloma branżami, doprowadzając do ich upadku. Jedną z głównych przyczyn podwyżek cen produktów ze stali nierdzewnej jest nagłe zahamowanie zamówień na stalowe schody i barierki i późniejszy, równie nagły, przyrost zapotrzebowania na stal nierdzewną. Kryzys na rynku przetwórstwa metalurgicznego był zauważalny zwłaszcza pod koniec 2020 roku. Wtedy zapotrzebowanie na nierdzewkę było na tyle duże, że brutalnie osłabiło płynność stalowych produktów na rynku. Huty nie były w stanie realizować wszystkich zamówień nie tylko z uwagi na braki kadrowe, ale i przestoje w dostawie surowca. Rosnące zapotrzebowanie na balustrady ze stali nierdzewnej powodowało opóźnienia w dostawach i wyraźny wzrost cen produktów ze stali.  

 

Przyczyną wzrostu cen stali nierdzewnej były także unormowania polityczne na świecie. Pojawienie się wraz z pandemią koronawirusa poważnych restrykcji, które nie pozwalały m.in. na swobodny obrót towarami i swobodne przemieszczanie się po świecie, sprawiło, że wiele państw narzuciło wtedy ograniczenia w dostawie stali nierdzewnej. W tak patowej sytuacji znalazły się jednak kraje, które nie tylko nie straciły na trwającym przestoju gospodarczym, ale i zyskały. Przykładem są Chiny, które jako chyba jeden z niewielu krajów nie narzuciły dodatkowych restrykcji i otworzyły granice importu złomu. Dzięki temu Chiny w bardzo krótkim czasie mogły przejąć od innych państw nadwyżki dostaw stali nierdzewnej, rozwiązując tym samym problem wewnątrz własnego kraju. Za tym bardzo szybko poszły poważne podwyżki cen stali nierdzewnej.  

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama