Jak zaplanować pogrzeb świecki?

0 Shares
0
0
0
reklama

Coraz więcej osób w Polsce w swojej ostatniej woli zaznacza, że preferuje pogrzeb świecki. Z uwagi na fakt, że nie jest to powszechna praktyka, rodzina zmarłego może mieć problem w organizacji pochówku cywilnego. Jak go zatem zaplanować i o czym pamiętać?

Pogrzeb świecki – jak przebiega? Czy łatwo go zorganizować?

 Nie ma żadnych norm prawnych ani zwyczajowych, które regulowałyby to, jak powinien wyglądać pogrzeb świecki. Ma on zindywidualizowany przebieg, a jego ostateczny kształt zależy od ostatniej woli zmarłego lub tego, co postanowi rodzina. To właśnie bardzo osobisty charakter uroczystości  sprawia, że coraz więcej osób jeszcze za życia deklaruje, iż zamiast tradycyjnego pochówku katolickiego woli świecki. Z reguły na pogrzeb cywilny decydują się ateiści lub agnostycy, a także osoby określające się mianem „wierzących, lecz niepraktykujących”.

Pochówek świecki daje praktycznie nieograniczoną swobodę w kształtowaniu przebiegu uroczystości. Nie oznacza to jednak, że jest łatwy w zorganizowaniu. Jeśli sam zmarły nie określił chociażby preferowanego zarysu obrzędów pogrzebowych, rodzina często ma trudności z zaplanowaniem uroczystości. To naturalne. Rzadko kiedy zastanawiamy się bowiem, jak chcielibyśmy pochować bliską osobę. Gdy więc nadchodzi ten trudny moment, najbliższym ciężko skupić się na detalach organizacyjnych. Nie dość, że są pogrążeni w żałobie, to jeszcze spoczywa na nich odpowiedzialność za ustalenie przebiegu uroczystości świeckiej.

Wbrew jednak pozorom rodzina zmarłej osoby nie jest w tym sama. Coraz więcej domów pogrzebowych oferuje wsparcie w zorganizowaniu pogrzebu świeckiego. Dzięki temu najbliżsi nie muszą martwić się jego prawidłowym przebiegiem. Wystarczy, że podejmą kilka kluczowych decyzji i mogą skupić się na tym, co najważniejsze – wzajemnym wsparciu i pielęgnowaniu pamięci o zmarłym.

Jak zaplanować pogrzeb świecki? Najważniejsze kroki

 To, w jaki sposób będzie wyglądał pogrzeb świecki, zależy od rodziny zmarłej osoby. Uroczystość może mieć mniej lub bardziej oficjalny charakter; zawierać elementy wyznaniowe lub nie; przewidywać jedną mowę pożegnalną lub kilka pomniejszych. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń. Mnogość decyzji do podjęcia i detali, nad którymi trzeba się zastanowić, może jednak przytłoczyć. Jak więc zaplanować pogrzeb świecki?

  1. Poinformuj zakład pogrzebowy o zamiarze zorganizowania pogrzebu świeckiego. Coraz więcej zakładów pogrzebowych współpracuje z Mistrzem Ceremonii – świeckim odpowiednikiem księdza na pogrzebie. Ustala on z rodziną to, jak ma wyglądać uroczystość, i jest swego rodzaju moderatorem, który czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Praktyka pokazuje, że często to zakład pogrzebowy odpowiada za pierwszy kontakt z Mistrzem Ceremonii i ustala odpowiadający wszystkim termin uroczystości. Podczas wizyty w domu pogrzebowym rodzina decyduje o formie pochówku (tradycyjny lub urnowy). Wybiera również trumnę lub urnę, wieńce i wiązanki pogrzebowe, a także sporządza klepsydry oraz nekrologi.
  2.  Skontaktuj się z Mistrzem Ceremonii. Jak zostało wspomniane, to Mistrz Ceremonii czuwa nad prawidłowym przebiegiem pochówku świeckiego. Musi więc poznać ostatnią wolę zmarłego i oczekiwania rodziny. Nie przejmuj się, jeśli nie wiesz, jak powinna wyglądać cywilna uroczystość. Mistrz Ceremonii zada Ci kilka pytań, dzięki którym wspólnie ustalicie przebieg, charakter i czas trwania pogrzebu. Jeśli zdecydujesz, że to Mistrz Ceremonii ma wygłosić mowę pogrzebową, zostaniesz poproszony o dostarczenie informacji na temat zmarłej osoby. Nie musisz tego robić od razu. Możesz spokojnie zastanowić się, co chcesz przekazać – najlepiej z innymi członkami rodziny i przyjaciółmi zmarłego. Dzięki temu mowa pogrzebowa będzie stanowić hołd wobec nieżyjącego bliskiego.
  3.  Poinformuj rodzinę o świeckim charakterze pogrzebu. Unikniesz w ten sposób przykrych niespodzianek i niedomówień. Część rodziny może na przykład chcieć odmówić modlitwę za duszę zmarłego. Warto to uwzględnić w przebiegu uroczystości, aby zapewnić bliskim możliwość pożegnania się ze zmarłą osobą, tak jak sobie tego życzą. Chyba że zmarły wyraźnie zaznaczył swoją niechęć do tego rodzaju praktyk, wówczas również warto poinformować o tym rodzinę.

Zaplanowanie pogrzebu świeckiego nie będzie dla rodziny szczególnym wyzwaniem pod względem organizacyjnym, jeśli będzie współpracować z rzetelnym zakładem pogrzebowym i profesjonalnym Mistrzem Ceremonii. Ułatwi to podjęcie najważniejszych decyzji związanych z pochówkiem i pozwoli zorganizować go zgodnie z oczekiwaniami.

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama