Scrum-Master

Jakie wymagania powinien spełnić kandydat na Scrum Mastera?

0 Shares
0
0
0
reklama

Wraz z upowszechnieniem się Scruma i transformacji Agile coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na Scrum Masterów. Liczba wakatów na to stanowisko rośnie, podobnie jak liczba osób, które chcą podjąć się tej roli. Pojawia się jednak pytanie: czego oczekiwać od kandydatów na to stanowisko? Jakie wymagania powinien spełniać Scrum Master?

Scrum Master – wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia

 

Kandydat ubiegający się o posadę Scrum Mastera powinien legitymować się wykształceniem wyższym. Niekoniecznie musi być to kierunek informatyczny, jednak będzie on mile widziany. Dobrze, jeśli będzie on dysponować ważnymi certyfikatami potwierdzającymi jego wiedzę w zakresie scrumu i zarządzania zespołem, np. Proffesional Srum Master I lub alternatywnie CSM, PRINCE2 Foundation, czy też Agile PM Foundation.

Ponadto kandydat powinien znać m.in. pakiet MS Office, w tym MS Project, a także narzędzia do przydzielania zadań, dzielenia się informacjami i śledzenia postępów zespołu, np. Confluence i Jira. Co ważne, wiedzę kandydata warto zweryfikować, zadając mu kilka pytań. Bywa bowiem, że osoba legitymująca się certyfikatem nie zna podstaw Sruma i transformacji Agile, gdyż uczyła się na pamięć i chciała jedynie „zdobyć papierek”.

Istotne jest również doświadczenie w pracy w środowisku zwinnym w roli Scrum Mastera. Warto jednak pamiętać, że staż pracy nie zawsze idzie w parze z doświadczeniem. Deklarowane przez kandydata cztery lata pracy w środowisku zwinnym mogą oznaczać, że zajmował on różne stanowiska, np. rok jako Java Developer, dwa lata jako Analityk i „jedynie” rok jako Scrum Master. Dlatego warto prosić o konkrety, np.

  • udokumentowany udział jako Scrum Master w projektach, których budżet przekraczał określoną kwotę, np. 5 mln zł,
  • udokumentowane pełnienie roli Scrum Mastera w co najmniej 6 projektach developerskich,
  • doświadczenie w pracy z co najmniej 3 zespołami w ramach jednego projektu,
  • doświadczenie w skalowanym Scrumie i z określonym frameworkiem, np. Nexus.

Żeby zweryfikować doświadczenie kandydata, należy zadać mu kilka pytań pomocniczych. Mogą one dotyczyć Impedimentu, który został rozwiązany dzięki jego wsparciu, albo działań podjętych na rzecz lepszego zrozumienia i wdrażania Scruma w organizacji.

Kompetencje miękkie Scrum Mastera – czy mają znaczenie?

 

Scrum master to osoba, która powinna odznaczać się określonymi kompetencjami miękkimi. Bez nich trudno będzie jej realizować podstawowe zadania, jakim jest optymalizacja działań zespołu i wspomaganie jego członków w realizacji założeń i celów. Jakie cechy powinien więc wykazywać scrum master? Oto kluczowe przymioty:

  • komunikatywność,
  • kreatywność,
  • wysoka kultura osobista,
  • odporność na stres,
  • samodzielność.

Co więcej, kandydat na Scrum Mastera powinien odznaczać się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi i organizacyjnymi, a zwłaszcza umiejętnością planowania, definiowania i realizowania celów. Wymaga się od niego także dobrej organizacji pracy własnej i zespołu.

Scrum master – doświadczenie czy odpowiednia postawa? Oto jest pytanie

 

Krótki staż pracy lub nawet brak jakiegokolwiek doświadczenia nie zawsze powinny być czynnikami dyskryminującymi kandydata na stanowisko Scrum Mastera (oczywiście, o ile firma może sobie pozwolić na taki krok). Braki w doświadczeniu można bowiem nadrobić odpowiednią postawą – zaangażowaniem i tzw. agile mindset (zwinnym sposobem myślenia).

Jakimi cechami powinien odznaczać się taki kandydat? Część z nich już została wspomniana wyżej. Najważniejsze to: komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole. Istotna jest także kreatywność rozumiana jako umiejętność szukania sposobów i wyjść z krytycznych sytuacji.

Na rynku pracy przybywa osób, które chcą związać swoją karierę zawodową ze Scrumem i transformacją Agile. Nie każdy kandydat się do tego nadaje. Dlatego rekrutację warto oddać w ręce specjalistów. Przedsiębiorca może się zdecydować także na outsourcing specjalisty. Dzięki temu będzie się mógł przekonać, czy wybrana osoba rzeczywiście mu odpowiada.

źródło: TeamQuest.pl – Rekrutacja IT

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama