Przeglad-techniczny-budynku

Przegląd techniczny budynku – kiedy i ile kosztuje?

0 Shares
0
0
0
reklama

Utrzymanie budynku mieszkalnego w dobrej kondycji jest wskazane nie tylko ze względu na komfort mieszkania w nim, ale przede wszystkim z uwagi na nasze bezpieczeństwo. Prawodawca przewiduje, że właściciele budynków mieszkalnych powinni przeprowadzać zarówno okresowe obowiązkowe przeglądy domów, jak i doraźne oceny stanu technicznego budynku. Ustawa Prawo budowlane określa również, że przeglądy techniczne budynków powinien wykonywać specjalista z zakresu budownictwa. Najlepiej, żeby był to doświadczony rzeczoznawca budowlany.

 

Kto zleca przegląd techniczny budynku?

 

Obowiązek okresowych przeglądów technicznych budynków użytkowych według ustawy Prawo budowlane został nałożony na właścicieli i zarządców nieruchomości. Mówi o tym art. 61 pkt 1 ustawy. Poza zobligowaniem właścicieli budynków do okresowego sprawdzania ich stanu technicznego ustawodawca normuje także zasadę mówiącą o tym, że zarządca budynku powinien dbać o dobrą kondycję nieruchomości i jej części oraz ogólny wygląd budynku.

 

Kiedy wykonać obowiązkowy przegląd techniczny budynku?

 

Zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do przeprowadzenia czterech rodzajów przeglądów technicznych:

  • raz na rok (przegląd roczny)
  • raz na 5 lat (przegląd pięcioletni)
  • raz na 6 miesięcy w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 lub budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2
  • każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych związanych z działaniem sił natury i działaniem człowieka, które mogłyby wpłynąć na kondycję budynku (przegląd doraźny).

 

Za brak ważnego przeglądu technicznego budynku mieszkalnego grozi nam kara grzywny.

 

Roczny przegląd techniczny budynku – co obejmuje?

 

Raz na rok właściciel budynku mieszkalnego jest obowiązany do kontroli instalacji domowychinstalacji gazowej i przewodów kominowych, przewodów spalinowych, przewodów wentylacyjnych i przewodów dymowych. Rzeczoznawca budowlany raz w roku musi też zweryfikować urządzenia, które mają na celu ochronę środowiska. Poza tym podczas przeglądu rocznego należy także sprawdzić elementy budynku szczególnie narażone na wpływy czynników zewnętrznych, wpływ codziennej eksploatacji budynku oraz zweryfikować ogólną stabilność konstrukcji budynku, w szczególności stan dachu i ścian, balustrady, balkony i loggia, zewnętrzne przegrody budynku, urządzenia przymocowane na zewnątrz do ścian i dachu, elementy odwodnienia, elementy obróbki blacharskiej oraz instalację kanalizacyjną.

 

Pięcioletni przegląd techniczny budynku – co obejmuje?

 

Przegląd techniczny budynku mieszkalnego pięcioletni obejmuje, podobnie jak przegląd techniczny roczny, działania mające na celu sprawdzenie ogólnej estetyki domu i jego otoczenia oraz stabilności konstrukcji nieruchomości. Poza tym rzeczoznawca budowlany powinien raz na pięć lat sprawdzić instalację wentylacyjną oraz instalację elektryczną i instalację piorunochronną w zakresie sprawności i przydatności zespoleń instalacji, osprzętu, uziemienia i zabezpieczeń od porażeń.

 

Przegląd techniczny raz na 6 miesięcy – kiedy?

 

Oprócz przeglądu rocznego i pięcioletniego właściciel budynku mieszkalnego jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego nieruchomości w przypadku, kiedy jej powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 albo powierzchnia dachu jest większa niż 1000 m2. Weryfikacji raz na pół roku podlegają te same elementy, które rzeczoznawca budowlany sprawdza podczas przeglądu rocznego. Obligatoryjne są jednak terminy przeglądu – wielkopowierzchniowy budynek musi być sprawdzony do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku.

 

Ile kosztuje przegląd techniczny budynku?

 

Ceny obowiązkowych przeglądów technicznych budynków użytkowych wahają się w zależności od wielkości nieruchomości i rodzaju przeglądu. W przypadku wielkopowierzchniowych budynków użytkowych, np. biurowców lub galerii handlowych, kosztorysy zazwyczaj są opracowywane na podstawie indywidualnej konsultacji z właścicielem i spersonalizowanej wyceny. Koszty przeglądów rocznych budynków jednorodzinnych zazwyczaj oscylują w granicach 1 zł netto za każdy 1 m2. W przypadku przeglądu pięcioletniego jest to koszt około 1,2 zł netto za 1 m2.

 

Podane ceny są jednak poglądowe i zależą od charakteru usługi oraz indywidualnego cennika rzeczoznawcy budowlanego.

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama