miejsce-posadowienia-zbiornika-na-gaz

Wybieramy miejsce posadowienia zbiornika na gaz

0 Shares
0
0
0
reklama

Zbiornik na gaz propan jest nieodzownym elementem całej instalacji zasilanej tym właśnie paliwem. Jest swego rodzaju magazynem na opał, który to trzeba posadowić na terenie swojej działki. Wybór odpowiedniego miejsca na lokalizację zbiornika na gaz wymaga nie tylko przemyślanego rozplanowania układu i aranżacji działki, ale także znajomości przepisów prawa budowlanego oraz przeciwpożarowego. Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze miejsce do posadowienia zbiornika na gaz i na jakie czynniki zwrócić uwagę?

Co wpływa na lokalizację zbiornika na gaz na działce?

Wybór najlepszej lokalizacji na posadowienie zbiornika na gaz propan na naszej działce jest sprawą bardzo indywidualną. Ilu inwestorów, tyle różnych działek, a co za tym idzie także możliwości posadowienia zbiornika. W pierwszej kolejności przyszli właściciele instalacji gazowych zasilanych propanem rozważają kwestię wyboru lokalizacji dla zbiornika pod kątem praktycznym i estetycznym. Niektórzy przywiązują dużą wagę do wyglądu działki, a tym samym pragną, aby zbiornik na gaz nie zaburzał ogólnej koncepcji aranżacji posesji.

Oprócz tego ważne jest zapewnienie stosunkowo łatwego dostępu do zbiornika. Raczej nie jest wskazane ukrywanie go w najdalszych zakątkach podwórka, z dala od drogi. Dlaczego? Ponieważ zbiornik na gaz tankowany jest bezpośrednio z cysterny. W związku z tym konieczne jest podłączenie węża rozładunkowego prowadzącego z cysterny z gazem do zbiornika.

Wprawdzie coraz więcej dystrybutorów wyposażonych jest w długie, kilkunastometrowe, węże rozładunkowe, ale jednak nie warto przesadzać w tej kwestii i utrudniać sobie tankowanie gazu w przyszłości. Tym samym dwie najważniejsze wskazówki, od których należy zacząć, to aby uwzględnić kwestie estetyczne oraz praktyczne. Jednak to co najważniejsze, to przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i przeciwpożarowego w zakresie lokalizacji zbiorników z gazem.

Przepisy te dokładnie określają minimalne odległości, jakie musi zachować zbiornik od budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, magazynowych i produkcyjnych, a także od granicy działki, studzienek kanalizacyjnych i linii energetycznych. Wymogi te podyktowane są względami bezpieczeństwa. Kwestia lokalizacji zbiornika na gaz podlega bezpośredniej kontroli przez urzędnika Dozoru Technicznego oraz w urzędzie, w którym inwestor zgłasza wykonanie inwestycji.

Gdzie ulokować zbiornik na gaz na posesji?

Jak już wspomnieliśmy, lokalizacja zbiornika na gaz propan w dużym stopniu dyktowana jest konkretnymi przepisami prawa. Dlatego też w pierwszej kolejności należy uwzględnić właśnie te wymogi. Wszystkie informacje na ten temat zostały uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.). Duże znaczenie ma tutaj wielkość zbiornika, jego położenie względem powierzchni gruntu, czyli to, czy jest to zbiornik naziemny czy podziemny, a także czy jest to zbiornik w wariancie poziomym czy też pionowym.

Im większa pojemność zbiornika, tym większe są odległości wymagane przez rozporządzenie. Również w przypadku zbiorników naziemnych odległości ustalone przez rozporządzenie są dwukrotnie większe niż w sytuacji wykorzystania zbiorników podziemnych. Natomiast zbiorniki poziome to absolutny standard w przypadku urządzeń tego typu. Nowością są z kolei zbiorniki pionowe. Doskonałe dla szczególnie małych działek, których właściciele dysponują wyjątkowo małą ilością miejsca.

Jako że najpopularniejsze są obecnie zbiorniki na gaz o pojemności w przedziale 3 do 5 m3 to omówimy wymagane odległości właśnie na ich przykładzie. Odległość, jaką taki naziemny zbiornik musi zachować od budynków to 7,5 m, a dla zbiornika podziemnego o połowę mniej, czyli nieco ponad 3 metry. Natomiast wymagany dystans od granicy działki to w przypadku zbiorników o pojemności 3 do 5 m3 wynosi nie mniej niż 3 metry, a dokładnie musi stanowić wartość nie mniejszą niż połowa odległości od budynków.

Ponadto trzeba pamiętać, że absolutnie zabronione jest lokowanie zbiorników na gaz propan w naturalnych zagłębieniach terenu oraz na gruntach podmokłych, a także w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych. Dzięki tym wskazówkom wybór miejsca do posadowienia zbiornika na płynny propan z pewnością będzie dużo łatwiejsze.

reklama
0 Shares
You May Also Like
reklama